La nostra metodologia

Aprendre a parlar és aprendre a utilitzar una llengua. Mitjançant un enfocament que fomenta la comprensió i l’expressió oral amb classes dinàmiques, divertides i participatives. Entenem la importància d’aprendre anglès en un context d’immersió lingüística, i per això us expliquem a continuació què, quan, com, amb qui i perquè els cursos d'anglès a l'estranger amb Rosa dels Vents són la millor opció.Aprendre a parlar és aprendre a utilitzar una llengua. Mitjançant un enfocament que fomenta la comprensió i expressió oral amb classes dinàmiques, divertides i participatives. Entenem la importància que té aprendre un idioma en un context d'immersió lingüística, i per això us expliquem a continuació quina, quan, com, amb qui i per què els cursos d'anglès a l'estranger amb Rosa dels Vents són la millor opció.

¿ Què fem a les nostres classes ?

A les classes d’anglès, aprenem, pensem, practiquem i gaudim!

El nostre mètode es basa en l’enfocament comunicatiu, és a dir, els protagonistes de l’aprenentatge són els estudiants. Fomentem la comprensió i l'expressió oral, però no oblidem les altres destreses que composen l’anglès i que són tan necessàries pel domini d'aquest idioma: la lectura i l’escriptura, així com l’aprenentatge d’estructures gramaticals. Aprendre a parlar és aprendre a utilitzar el llenguatge, i aquest l’anem adquirint progressivament.

¿ Quan s'imparteixen les classes ?

Les nostres classes es duen a terme de dilluns a divendres i el número d’hores variarà segons l’estada que trieu.

Cada classe consta de 3 hores, les quals estan dividides en 3 blocs diferenciats. La franja horària en la qual s’imparteixen les classes variarà durant l’estada, és a dir, podran ser classes de matí o de tarda.

Recordeu que els cursos d’anglès es complementen amb activitats lúdiques i esportives que es desenvolupen amb el nostre equip de monitors bilingües. Per tant, sempre s’utilitzarà l’anglès com a llengua vehicular.

Card image
Card image

¿ Com es desenvolupen les nostres classes ?

Partim del nivell dels participants segons el resultat del test realitzat prèviament i els dividim en tres nivells diferents. Així poden aprendre de manera progressiva segons les seves necessitat i entenent tot el procés. Els nostres nivells són els següents:

Utilitzem el Workbook que entreguem als nostres alumnes com a eix vertebrador de les sessions. El professorat complementa les classes amb material adequat a les necessitats i als interessos del grup.

Diferenciem tres blocs de treball durant les 3 hores de classe, relacionats amb la temàtica del dia:

  • Bloc teòric on s’aprenen i es treballen estructures gramaticals i vocabulari.
  • Bloc pràctic on es realitzen Role Plays i activitats per parelles o grupals de pràctica de Speaking.
  • Bloc lúdic on mitjançant jocs i dinàmiques grupals es realitza la pràctica d’allò après durant la lliçó del dia.

El professorat dóna recursos lingüístics i correccions acurades per aconseguir que les estructures i els missatges emesos pels alumnes evolucionin durant el curs.

Potenciem al màxim la participació dels joves durant la seva estada.

¿ Amb qui aprenen els vostres fills/es ?

L'equip de professors/es de Rosa dels Vents, nadius o professionals internacionals, són personal especialista en l’ensenyament de l’anglès com a segona llengua, amb àmplia experiència en estades a l’estranger i amb tracte amb alumnat de diverses nacionalitats. Acompanyaran als vostres fills/es en el seu procés d’aprenentatge, i crearan un ambient de participació, tolerància i treball en equip.

Card image
Card image

¿ Per què confiar en la metodologia Rosa dels Vents?

Perquè comptem amb un equip docent de professionals especialitzats per garantir la qualitat formativa dels nostres programes.

Perquè ens agrada acompanyar als joves en els seus processos d’aprenentatge de l’anglès.

Perquè ens avalen molts anys d'experiència.

Perquè els nostres monitors bilingües són els més divertits i faran que el viatge sigui inoblidable.

Perquè tenim els preus més competitius mantenint sempre la millor qualitat.

Perquè només amb nosaltres... El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant!

Contacta'ns i t'ajudarem a resoldre tots els teus dubtes i preguntes

La nostra prioritat és assessorar-te perquè triïs el curs i el tipus d'allotjament que et permetin aprofitar al màxim la teva estada alhora que visquis una experiència inoblidable!