La nostra metodologia

Aprendre a parlar és aprendre a utilitzar una llengua. Mitjançant un enfocament que fomenta la comprensió i l’expressió oral amb classes dinàmiques, divertides i participatives. Entenem la importància d’aprendre anglès en un context d’immersió lingüística, i per això us expliquem a continuació què, quan, com, amb qui i perquè els cursos d'anglès a l'estranger amb Rosa dels Vents són la millor opció.

QUÈ fem a les nostres classes?

A les classes d’anglès, aprenem, pensem, practiquem i gaudim!
El nostre mètode es basa en l’enfocament comunicatiu, és a dir, els protagonistes de l’aprenentatge són els estudiants. Fomentem la comprensió i l'expressió oral, però no oblidem les altres destreses que composen l’anglès i que són tan necessàries pel domini d'aquest idioma: la lectura i l’escriptura, així com l’aprenentatge d’estructures gramaticals. Aprendre a parlar és aprendre a utilitzar el llenguatge, i aquest l’anem adquirint progressivament.

QUAN s’imparteixen les classes?

Les nostres classes es duen a terme de dilluns a divendres i el número d’hores variarà segons l’estada que trieu. Cada classe consta de 3 hores, les quals estan dividides en 3 blocs diferenciats. La franja horària en la qual s’imparteixen les classes variarà durant l’estada, és a dir, podran ser classes de matí o de tarda. Recordeu que els cursos d’anglès es complementen amb activitats lúdiques i esportives que es desenvolupen amb el nostre equip de monitors bilingües. Per tant, sempre s’utilitzarà l’anglès com a llengua vehicular.

COM es desenvolupen les nostres classes?

Partim del nivell dels participants segons el resultat del test realitzat prèviament i els dividim en tres nivells diferents. Així poden aprendre de manera progressiva segons les seves necessitat i entenent tot el procés. Els nostres nivells són els següents:

Pre-Intermediate (A1,A2)*, Intermediate (B1)* i Advanced B2*, C1)*
*Aproximació als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR)


Utilitzem el Workbook que entreguem als nostres alumnes com a eix vertebrador de les sessions. El professorat complementa les classes amb material adequat a les necessitats i als interessos del grup. Diferenciem tres blocs de treball durant les 3 hores de classe, relacionats amb la temàtica del dia:
  • Bloc teòric on s’aprenen i es treballen estructures gramaticals i vocabulari.
  • Bloc pràctic on es realitzen Role Plays i activitats per parelles o grupals de pràctica de Speaking.
  • Bloc lúdic on mitjançant jocs i dinàmiques grupals es realitza la pràctica d’allò après durant la lliçó del dia.
El professorat dóna recursos lingüístics i correccions acurades per aconseguir que les estructures i els missatges emesos pels alumnes evolucionin durant el curs. Potenciem al màxim la participació dels joves durant la seva estada.

Amb QUI aprenen els vostres fills/es?

L'equip de professors/es de Rosa dels Vents, nadius o professionals internacionals, són personal especialista en l’ensenyament de l’anglès com a segona llengua, amb àmplia experiència en estades a l’estranger i amb tracte amb alumnat de diverses nacionalitats. Acompanyaran als vostres fills/es en el seu procés d’aprenentatge, i crearan un ambient de participació, tolerància i treball en equip.

PER QUÈ confiar en la metodologia Rosa dels Vents?

  • Perquè comptem amb un equip docent de professionals especialitzats per garantir la qualitat formativa dels nostres programes.
  • Perquè ens agrada acompanyar als joves en els seus processos d’aprenentatge de l’anglès.
  • Perquè ens avalen molts anys d'experiència.
  • Perquè els nostres monitors bilingües són els més divertits i faran que el viatge sigui inoblidable.
  • Perquè tenim els preus més competitius mantenint sempre la millor qualitat
  • Perquè només amb nosaltres... El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant!

Contacta'ns i t'ajudarem a resoldre tots els teus dubtes i preguntes

La nostra prioritat és assessorar-te perquè triïs el curs i el tipus d'allotjament que et permetin aprofitar al màxim la teva estada alhora que vius una experiència inoblidable!